ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

CHEMIKON ΕΠΕ

Η Chemikon είναι μια εμπορική εταιρεία προμήθειας χημικών πρώτων
υλών και βοηθητικών. Η γκάμα των προϊοντων καλύπτει βιομηχανικές
οικοδομικές,ναυτιλιακές και πολυεστερικές εφαρμογές.
ΤΟΜΕΙΣ: Χρωμάτων,κόλλας,δομικών,σφραγιστικών υλικών και κονιαμάτων,
βερνικιών και πολυεστέρων.